KAMUOYUNA SAYGIYLA SUNARIM

KAMUOYUNA SAYGIYLA SUNARIM

20 Ekim 2020,Salı

KAMUOYUNA SAYGIYLA SUNARIM


Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün, 20.10.2020 tarihinde "Ankara 2 Nolu Baro Kurucusu Adnan Oktar'ın Avukatı Çıktı" başlığı altında bir haber çıkmıştır. 

Haber konusu ve içeriği, veriliş şekli, amacı, habercilik hukuku, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında mesleki faaliyetlerimi, 7249 sayılı Yasa kapsamında yasal olarak kullandığım bir hakkı kullanmamı engelleyici, 7249 sayılı Yasa kapsamında ikinci baro kurma çalışması yapan meslektaşlarımı töhmet altında bırakacak ve bu hakkın kullanılmasını engellemeye matuf, meslek itibarımı zedelemeye, iftiraya, itibarsızlaştırmaya yönelik, ahlaksız, kasıtlı, kötü niyetli, yanıltıcı, gerçek olmayan bir haberdir. 

Bu konuda Avukat Yakup Erikel olarak ;  

1- Öncelikle mensubu olduğum Ankara Barosu Başkanlığı'na ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na dilekçe ile baş vurarak Avukat Hakları kapsamında kendilerinden haber konusunda işlem yapmalarını talep edeceğimi,  

2- Haber konusu ve içeriği için Cumhuriyet Gazetesi ilgilileri ve yazıyı haberleştiren kişi hakkında Ceza hukuku kapsamında Suç duyurusunda bulunacağımı, Hukuki bakımdan da haber konusunda tekzip hakkımı ve tazminat davası hakkımı kullanacağımı,

Saygıyla Kamuoyuna Sunarım.